On İkinci Kalkınma Planı için “vatandaş anketi” başladı

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından edinilen bilgiye göre, hazırlık çalışmaları süren Plan’ın ilgili politika adımlarının belirlenmesi için özel ihtisas komisyonları, çalışma grupları gibi teknik toplantılara ilave olarak vatandaşlara yönelik anket uygulanarak katılımcılığın geniş düzeyde sağlanması amaçlanıyor.

2024-2028 yıllarını kapsayacak 5 yıllık döneme ilişkin Türkiye’nin odaklanacağı hedef ve stratejileri ortaya koyacak olan On İkinci Kalkınma Planı, 2053 vizyonu doğrultusunda hazırlanırken Cumhuriyet’in 100. yılında ülkenin potansiyelini harekete geçiren bütüncül bir yol haritası niteliğinde tasarlanıyor.

Bu çerçevede vatandaşlar, 24 Eylül’e kadar Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı internet sitesi üzerinden ankete katılım sağlayabilecek.

Anketin ilk bölümünde, Plan’ın temel konu başlıkları ve bu başlıklara ilişkin çeşitli politika seçenekleri arasından öncelik tercihinde bulunulabilecek.

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR

Ankette, “Bilgi ve İletişim Teknolojileri”, “Eğitim”, “Kentsel Yaşam”, “Tarım, Hayvancılık ve Kırsal Kalkınma”, “Gelir Dağılımı”, “Afetlere Dirençli Yaşam Alanları Oluşturulması”, “Ailenin Güçlendirilmesi”, “Bölgesel Gelişme”, “Çevre”, “Demokrasi, Adalet, Güvenlik”, “Devlet Yardımları”, “Enerji”, “Göç”, “Güçlü ve Dayanıklı Ekonomi”, “İstihdam”, “Kamu Hizmet Sunumu ve İyi Yönetişim”, “Sağlık”, “Teknolojiye Dayalı Yenilikçi ve Rekabetçi Üretim”, “Turizm”, “Ulaştırma” ve “Uluslararası İşbirliklerinin Geliştirilmesi”nden oluşan 21 konu başlığı yer alıyor. Bu başlıklar arasından önemli görülen 5’inin sıralanması istenirken, katılımcılar bu başlıklara ilişkin çeşitli politika seçeneklerinden oluşan çoktan seçmeli şıklardan tercih yapabiliyor.

Açık uçlu bırakılan ikinci bölümde ise “Sizce On İkinci Kalkınma Planı’nın temel öncelikleri ve bu önceliklere yönelik politika uygulamaları neler olmalıdır?” sorusu yöneltilerek, vatandaşların yeni ve özgün fikirlerini ifade etmeleri isteniyor.

Anket kapsamında gelecek önerilerle Türkiye’nin gelişme potansiyeline sahip olduğu alanlar ve bu alanlara yönelik politika tercihleri kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

Plan hazırlıklarına yönelik ilave bilgilere internet adresinden ulaşılabiliyor.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir